Gdzie zdawać egzamin?

Oficjalna lista egzaminatorów znajduje się na stronie ULC i najlepiej kontaktować się z wybranymi osobami osobiście telefonicznie. Egzamin zdaje się w miejscu wyznaczonym przez egzaminatora.

Najczęściej to ośrodki szkoleniowe, które prowadzą kursy na UAVO, organizują swoim kursantom na koniec szkolenia egzaminy na UAVO i wtedy egzaminator przyjeżdża na zaproszenie ośrodka na wyznaczone miejsce, gdzie ma odbyć się egzamin. W takiej sytuacji można przyłączyć się do egzaminowanej grupy kursantów o ile ośrodek i sam egzaminator nie mają nic przeciwko. Przeważnie placówka szkoleniowa pobiera wtedy niewielką opłatę związaną z kosztami organizacji szkolenia.