Jak wygląda egzamin?

AKTUALIZACJA:  06.09.2015

Egzamin teoretyczny UAVO VLOS

Egzamin składa się z 4 modułów podstawowych wspólnych dla wszystkich i 1 dodatkowego, zależnego od kategorii drona, o którą ubiega się kandydat:

  • Podstawy prawa lotniczego (12 pytań – w pierwotnej wersji egzaminu było 24 pytania)
  • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia (12 pytań)
  • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne (12 pytań)
  • Zasady wykonywania lotów (12 pytań)
  • Moduł 5 zależny od kategorii drona (12 pytań – w pierwotnej wersji egzaminu było 24 pytania)

Egzamin ma charakter testu. Testy zostały podzielone na 2 grupy – A i B, z czego grupa B uchodzi za tą trudniejszą.

Egzamin zostanie zaliczony jeśli w każdym dziale zaliczymy 75% poprawnych odpowiedzi zatem dopuszczalne są maksymalnie 3 błędy w każdym z modułów (poprzednio obowiązywało 75% odpowiedzi dla sumy pytań z wszystkich 5 modułów). Karty egzaminacyjne są sprawdzane a wyniki ogłaszane zaraz po ukończonym egzaminie.

Egzamin praktyczny UAVO VLOS

Trwa około 5-6 minut i sprawdza podstawowe umiejętności pilotażu drona przez operatora.

Przed startem egzaminator ma prawo wymagać i sprawdzić znajomość procedur przygotowawczych do lotu, może zadawać w tym czasie pytania związane z tymi procedurami.

Podstawowe sprawdzenie umiejętności pilotażu odbywa się w trakcie lotu po kwadracie o boku 30m x 30m. Start następuje w jednym z wierzchołków kwadratów po czym kandydat ma przelecieć pierwszy raz po obwodzie kwadratu akcentując przelot przez wierzchołki kwadratu poprzez zatrzymanie drona.

Drugie okrążenie polega na wznoszeniu się i opadaniu na zmianę podczas poruszania się po bokach kwadratu. Kandydat powinien w tym czasie wznosić się płynnie w trakcie lotu do kolejnego wierzchołka i osiągnąć w nim wysokość dwukrotnie wyższą niż w poprzednim wierzchołku kwadratu. Następnie w locie do kolejnego punktu obniża lot na tej samej zasadzie.

Trzecim ćwiczeniem jest najczęściej symulacja sytuacji niebezpiecznej gdy w powietrzu pojawia się teoretycznie inny statek powietrzny z pierwszeństwem. Należy uniknąć kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie bezpiecznie dla drona i operatora.

Czwarte ćwiczenie zależy już stricte od egzaminatora: może on wymagać np. lotu po ósemce, krążenia po określonym promieniu lub innych manewrów, których zadaniem będzie sprawdzenie umiejętności orientacji w różnych położeniach drona względem operatora i posługiwania się bezzałogowcem.

NOWOŚĆ: obecnie częstym manewrem wymaganym na egzaminie praktycznym jest lot na odległość ponad 50m (w zależności o wielkości drona – na granicę jego widoczności) i powrót – egzaminator sprawdza naszą orientację podczas pilotażu dronem w sytuacji gdy w niekontrolowany sposób oddali się od nas (np. z powodu silnego wiatru).

Podczas lotu egzaminacyjnego nie można używać wspomagania GPS, dozwolone jest jednak wspomaganie barometrem (funkcja AltHold lub ATTI w przypadku DJI).

Egzamin jest zdawany z użyciem statku powietrznego kandydata (własnym lub pożyczonym).

Z tego powodu kandydat decyduje samodzielnie o tym, czy przystępuje do egzaminu praktycznego czy nie mimo np. niesprzyjających warunków pogodowych (wiatru, mgły, lekkich opadów).

Egzamin praktyczny można poprawić u tego samego egzaminatora i w cenie pierwszego egzaminu dopuszczalne są łącznie 3 próby podejścia do egzaminu.

Jeśli kandydat nie przystąpi do egzaminu praktycznego może go przełożyć na inny dzień po uzgodnieniu z egzaminatorem.

Pełną relację z egzaminu (z marca 2015) można znaleźć tutaj.