Jak wygląda egzamin?

Egzamin teoretyczny UAVO VLOS

Egzamin składa się z 5 modułów podstawowych po 12 pytań testowych każdy. Test jest jednokrotnego wyboru z 4 odpowiedzi. Czas na napisanie egzaminu VLOS to 1h. Moduły tematyczne pytań są następujące:

  • Podstawy prawa lotniczego (12 pytań)
  • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia (12 pytań)
  • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne (12 pytań)
  • Zasady wykonywania lotów (12 pytań)
  • Budowa i zasada działania BSP (12 pytań)

Egzamin zostanie zaliczony jeśli w każdym dziale zaliczymy 75% poprawnych odpowiedzi zatem dopuszczalne są maksymalnie 3 błędy w każdym z modułów (poprzednio obowiązywało 75% odpowiedzi dla sumy pytań z wszystkich 5 modułów). Karty egzaminacyjne są sprawdzane a wyniki ogłaszane zaraz po ukończonym egzaminie.

Egzamin praktyczny UAVO VLOS

Trwa około przeważnie od kilku do kilkunastu minut i sprawdza podstawowe umiejętności pilotażu drona przez operatora.

Przed startem egzaminator ma prawo wymagać i sprawdzić znajomość procedur przygotowawczych do lotu, może zadawać w tym czasie pytania związane z tymi procedurami.

Podstawowe sprawdzenie umiejętności pilotażu odbywa się w trakcie lotu po kwadracie o boku 30m x 30m. Start następuje w jednym z wierzchołków kwadratów po czym kandydat ma np. przelecieć pierwszy raz po obwodzie kwadratu akcentując przelot przez wierzchołki kwadratu poprzez zatrzymanie drona.

Drugie okrążenie może np. polegać na wznoszeniu się i opadaniu na zmianę podczas poruszania się po bokach kwadratu. Kandydat powinien w tym czasie wznosić się płynnie w trakcie lotu do kolejnego wierzchołka i osiągnąć w nim wysokość dwukrotnie wyższą niż w poprzednim wierzchołku kwadratu. Następnie w locie do kolejnego punktu obniża lot na tej samej zasadzie.

Trzecim ćwiczeniem może być symulacja sytuacji niebezpiecznej gdy w powietrzu pojawia się teoretycznie inny statek powietrzny z pierwszeństwem. Należy uniknąć kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie bezpiecznie dla drona i operatora.

Manewrem wymaganym spośród innych może być lot na odległość ponad 50m (w zależności o wielkości drona – na granicę jego widoczności) i powrót – egzaminator sprawdza naszą orientację podczas pilotażu dronem w sytuacji gdy w niekontrolowany sposób oddali się od nas (np. z powodu silnego wiatru).

Zestaw ćwiczeń do wykonania na egzaminie może zależeć indywidualnie od danego egzaminatora: może on wymagać np. lotu po ósemce, krążenia po określonym promieniu lub innych manewrów, których zadaniem będzie sprawdzenie umiejętności orientacji w różnych położeniach drona względem operatora i posługiwania się bezzałogowcem.

Podczas lotu egzaminacyjnego nie można używać wspomagania GPS, dozwolone jest jednak wspomaganie barometrem (funkcja AltHold lub ATTI).

Egzamin jest zdawany z użyciem statku powietrznego kandydata (własnym lub pożyczonym np. od ośrodka szkoleniowego).

Z tego powodu kandydat decyduje samodzielnie o tym, czy przystępuje do egzaminu praktycznego czy nie mimo np. niesprzyjających warunków pogodowych (wiatru, mgły, lekkich opadów). Jeśli występują warunki meteorologiczne zagrażające bezpieczeństwu lotów egzaminacyjnych egzaminator może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu.

Egzamin praktyczny można poprawić u tego samego egzaminatora i w cenie pierwszego egzaminu dopuszczalne są łącznie 3 próby podejścia do egzaminu.

Jeśli kandydat nie przystąpi do egzaminu praktycznego może go przełożyć na inny dzień po uzgodnieniu z egzaminatorem.

Pełną relację z egzaminu (z marca 2015) można znaleźć tutaj.