7 września wchodzi w życie nowe rozporządzenie ws. dronów

W dniu wczorajszym – 23 sierpnia 2016 – została ogłoszona treść nowego ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach, czyli 7 września 2016.

Treść ogłoszonego rozporządzenia można podejrzeć w internetowym dzienniku ustaw: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1317/D2016000131701.pdf.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji z pierwszej ręki na temat wszystkich nowinek prawnych jak i praktycznych wskazówek co do wykonywania lotów zgodnie z SERA C i z omawianym tu rozporządzeniem, zapraszamy na Warsztaty dronowe organizowane w Krakowie dnia 11 września 2016r. i prowadzone przez Macieja Włodarczyka z PAŻP.

Co przynosi nowe rozporządzenie

Wciąż jeszcze nie ma mowy o obowiązkowych szkoleniach – te zostaną ogłoszone w nowym rozporządzeniu ws. świadectw kwalifikacji, ale nie wiadomo kiedy to nastąpi.

Nowe zmiany, które wejdą w życie 6 września dotyczą natomiast zasad wykonywania lotów modelami latającymi – dla lotów rekreacyjnych i sportowych, oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi – dla lotów innych niż rekreacyjne i sportowe, w domyśle – wykonywanych przez operatorów z UAVO. W dużym skrócie – modelarzy czekają spore obostrzenia natomiast operatorów z UAVO – sporo ułatwień. Przykładowo:

 • dla lotów rekreacyjnych i sportowych wykonywanych modelami latającymi operator winien zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu – w praktyce oznacza to zakaz latania w miastach (obecnych terenach zabudowanych ze strefą R)
 • operator latający rekreacyjnie lub sportowo musi zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora i to dotyczy lotów już poza zabudową miejską i jak widać wciąż trzeba zachować 30m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych (z wyjątkiem swojego domu;)
 • zabawki latające do 0,6kg oraz drony wyścigowe mieszczące się w tej wadze są wyłączone z przestrzegania dwóch powyższych punktów;

W powyższych przypadkach dla operatorów posiadających UAVO nie ma takich ograniczeń, jedyny warunek dla takich lotów to „zapewnić w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym”.

Kolejna nowość w rozporządzeniu to zakaz lotów modelami latającymi nad szeregiem określonych obiektów „strategicznych”:

4.6. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
1) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 i 1250);
2) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266);
3) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904).

Ciekawostką są obszary, obiekty i urządzenia określone w ustawie z 22 sierpnia 1997:

 • zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji;
 • zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,
 • magazyny rezerw strategicznych;
 • zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa (czyli kopalnie);
 • porty morskie i lotnicze;
 • banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach;
 • zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków;
 • zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej;
 • rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;
 • zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej;
 • obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe;
 • muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej;
 • archiwa państwowe;

Podsumujmy zatem – modelarz (również „droniarz” latający tylko rekreacyjnie lub sportowo):

 • nie może podczas lotu przecinać linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • nie może latać w terenach zabudowanych (minimalnie 100m od granic zabudowy, czyli strefy R)
 • dodatkowo poza zabudową miejską musi trzymać się przynajmniej 30m od osób, pojazdów i innych (nie swoich) budynków
 • kategorycznie nie może latać nad bankami, pocztami, muzeami, obiektami telewizyjnymi i radiowymi, portami morskimi i lotniczymi, elektrowniami, ujęciami wody, wodociągami i oczyszczalniami.

Pozostaje łąka bez słupów i trakcji, zdala od ludzi i mienia.

Nowe wymagania dla operatorów UAVO:

Załącznik 2 Rozdział 5 zawiera nowe zasady eksploatacji BSP, które wprowadzają konieczność:

 • umieszczenia tabliczki znamionowej na dronie z nazwą podmiotu, do którego należy BSP;
 • posiadania świateł ostrzegawczych do lotów nocnych (30 min przed wschodem i 30 po zachodzie słońca)
 • posiadania odpowiednio zaprogramowanej funkcji FailSafe;
 • noszenia kamizelki ostrzegawczej w trakcie wykonywania czynności lotniczych;
 • posiadania do wglądu instrukcji operacyjnej zawierającej konkretne dane (ptk 5.3, 2) z Załącznika 2, Rozdział 5)

Dużym ułatwieniem będzie za to zwolnienie z konieczności uzyskiwania zgody na loty w CTR/ATZ w dwóch przypadkach:

 • loty w odległości +1km sprzętem o wadze do 0.6kg i wysokości do 30m AGL lub najwyższej przeszkody terenowej (w tym drzew) będącej w promieniu 100m od operatora;
 • loty w odległości +6km sprzętem o wadze do 25kg i wysokości do 100m AGL;

Więcej o nowym rozporządzeniu można przeczytać na portalu Świat Dronów.

 

19 thoughts on “7 września wchodzi w życie nowe rozporządzenie ws. dronów

 1. „Zabawki latające do 0,6kg oraz drony wyścigowe mieszczące się w tej wadze są wyłączone z przestrzegania dwóch powyższych punktów”
  Przecież taką zabawką też można wyrządzić komuś krzywdę 😉

  A teraz na poważnie – czekam na zaostrzenie przepisów dot. samochodów bez prawa jazdy (jazda 100 metrów od zabudowań i 30 metrów od ludzi i mienia) i rowerów, którymi można rozpędzić się do prędkości powyżej 40 km/h i zrobić komuś krzywdę.
  Kolejny sposób na utrudnianie życia i zmuszania ludzi do nabijania kasy innym pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa. Potępiam oczywiście idiotów i ludzi nieodpowiedzialnych (tacy i tak będą mieli w d. nowe przepisy), ale każdy jest odpowiedzialny za siebie i za ew. szkody jakie może spowodować poprzez nieumiejętne użytkowanie drona, czy innych modeli latających. Po szkoleniu i zdaniu egzaminu ma się oczywiście większą wiedzę i umiejętności, ale i to może nie wystarczyć, gdy zawiedzie sprzęt. Wtedy jest OC i sprawa załatwiona, amator też takie ubezpieczenie może posiadać.
  Podejrzewam, że przepis będzie w jakimś stopniu martwy, zmniejszy się ilość ludzi latających w mieście (ludzie zaczną wydzwaniać na policję), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by pójść poza miasto i do niego podlecieć. Policja nawet nie zauważy drona na 150 m, czy wyżej i nic z tym nie zrobi.

  Odpowiedz

  1. Hmm, a nie widzisz różnicy między normalnymi autami różnych marek, które ważą ok. 1 tonę, a między dronami ważącymi np. 250g i 25kg? Bo jednak krzywdy zabawką tej wagi nie wyrządzisz, a maszyną 25kg już tak. Dlatego argument z „samochodami bez prawa jazdy” nie do końca trafiony, bo to wciąż byłyby zwykłe samochody jeżdżące po tych samych drogach co inne (w odróżnieniu od dronów, które mogą ważyć 100 razy mniej i latać tylko do 100m, bo i tak im zasięg radia nie pozwoli dalej). Temat był już wałkowany wiele razy – operator drona musi być traktowany jak inny użytkownik przestrzeni powietrznej skoro chce z niej korzystać np. w CTR’ach gdzie ruch jest intensywny i większość prywatnych awionetek nawet go unika, żeby nie robić sobie problemu.

   Odpowiedz

 2. Wiadomo jak z kategoriami wagowymi po praktycznym? Czy kategoria do 2kg przechodzi w kategorię do 5kg

  Odpowiedz

  1. Kategorie wagowe się nie zmieniły, to będzie wprowadzone innym rozporządzeniem, w bliżej nieokreślonym terminie.

   Odpowiedz

  1. Lista kontrolna tak + generalnie zasady obchodzenia się ze sprzętem, ale ULC ma podobno podać wzór więc poczekajmy jeszcze chwilę.

   Odpowiedz

     1. Bez jest niezgodne z prawem, trzeba samemu sobie opracować na bazie wymagań podanych w rozporządzeniu.

     2. Nadal nic nie wiadomo o tej instrukcji? Może ktoś chociaż pokazać jak ma ona mniej więcej wyglądać?

     3. Wszystko to, co powinno się znaleźć w INOPie jest podane w rozporządzeniu. Wzoru dokumentu od ULC wciąż nie ma, ale podpowiedź jest taka, że to nie ma być jeden dokument, a raczej teczka dokumentów: najlepiej wydrukowane najnowsze obowiązujące rozporządzenia, swoje dokumenty, analiza ryzyka osobno dla każdego drona, którym latasz itp. Nie jest to proste, ale samodzielnie można to stworzyć jak się przysiądzie.

 3. A są jakies glosy kiedy moze wejsc w zycie to rozporzadzenie o zmianach kategorii wagowych? (Najnizsza do 5kg)?

  Odpowiedz

  1. Nic o tym nie wiadomo, miało wejść najpierw wspólnie z tym ostatnim rozporządzeniem, gdzieś w międzyczasie się oddzieliły od siebie te dwa rozporządzenia i niestety (albo stety) o tym drugim póki co jest cicho.

   Odpowiedz

 4. Zmówiełem sobie Mavica Pro i powiem Wam szczerze że zastanawiam się czy nie zrezygnować. Te wszystkie zmiany skłaniają mnie do myślenia że za rok to już nic nie będzie można zrobić z takim dronem jak się nie zapłaci za pozwolenie.

  Odpowiedz

  1. Gorzej może być jedynie wtedy, gdy EASA narzuci wspólne jeszcze bardziej restrykcyjne prawo dla wszystkich państw w Unii Europejskiej. Uwierz, teraz polskie prawo jest stosunkowo łagodne w porównaniu do planów EASA…

   Odpowiedz

 5. To mam rozumieć,że w strefach CTR/ATZ dronem do 25 kg i zasięgu do 100m mogę sobie latać rekreacyjnie w odległości większej lub równej 6km od lotniska (czy granic strefy?) bez pozwolenia i bez licencji?

  Odpowiedz

  1. Działa to tak – nie ma konieczności zgłaszania lotów w CTR/ATZ, które spełniają założenia:
   – loty w odległości +1km sprzętem o wadze do 0.6kg i wysokości do 30m AGL lub najwyższej przeszkody terenowej (w tym drzew) będącej w promieniu 100m od operatora;
   – loty w odległości +6km sprzętem o wadze do 25kg i wysokości do 100m AGL;
   Odległości liczone są od granicy lotniska (ogrodzenia lotniska) nie od granicy strefy, ani centralnego punktu lotniska. Licencja nie ma tu nic do rzeczy, bo licencja – a dokładniej świadectwo kwalifikacji jest na loty komercyjne, jeśli takie chce Pan „uprawiać” to i tak musi Pan mieć UAVO niezależnie od stref i pozwoleń.

   Odpowiedz

 6. […] przyległymi rozciągają się strefy R (Restricted), czyli ograniczone – a na podstawie rozporządzenia „zmieniającego” z 8 sierpnia władzę nad tymi strefami sprawują władze danego parku i jedyne one mogą udzielać zgody na […]

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *