SERA C

Nowe rozporządzenie unijne SERA C weszło w życie

 

Dnia 18 sierpnia 2016 weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. tzw. SERA C, które nowe zasady lotów dronów w CTR, które zostały dostosowane do  europejskich przepisów ruchu lotniczego SERA (Standardised European Rules of the Air) tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/2012.

Według nowego prawa:

o określenie warunków lotów w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) mogą ubiegać się jedynie operatorzy wykonujący loty BSP będącymi modelami tzn. bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie nie większej niż 25kg wykonywanymi wyłącznie w zasięgu wzroku Operatora wykorzystywanymi wyłącznie w celach rekreacyjnych lub pokazowych (art. 2 p. 95a SERA). Dodatkowo dopuszcza się wykonywanie lotów specjalnych określonych w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/2012 (SERA). Warunkiem dopuszczenia do tego typu lotów w CTR jest uzyskanie zezwolenia od Prezesa ULC i załączenie go do formularza zgłoszenia lotów do PAŻP.

Loty specjalnie zostały dokładnie zdefiniowane w  Art. 4 z rozporządzenia Komisji (UE) 923/2012 (SERA):

1. Na wniosek podmiotów wykonujących niżej wymienione działania właściwe organy mogą zwolnić je z przestrzegania szczegółowych wymogów niniejszego rozporządzenia z tytułu wymienionych poniżej działań wykonywanych w interesie publicznym oraz szkoleń potrzebnych dla ich bezpiecznego prowadzenia:

a) działania policyjne i celne;

b) działania obejmujące dozorowanie ruchu i pościg;

c) działania w dziedzinie ochrony środowiska, prowadzone przez organy władzy publicznej lub w ich imieniu;

d) poszukiwanie i ratownictwo;

e) loty medyczne;

f) działania ewakuacyjne;

g) działania gaśnicze;

h) zwolnienia wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów głów państw, ministrów i innych funkcjonariuszy państwowych.

2. Właściwy organ przyznający zwolnienia informuje EASA o charakterze zwolnienia nie później niż po upływie dwóch miesięcy od jego zatwierdzenia.

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla przepisów art. 3 i może być stosowany w tych przypadkach, gdy działań wymienionych w ust. 1 nie można przeprowadzić w ramach operacyjnego ruchu lotniczego lub w sytuacji, gdy w przeciwnym wypadku nie mogłyby one skorzystać z zawartych w niniejszym rozporządzeniu przepisów dotyczących elastyczności. 

Co ciekawe, w SERA C nie ma mowy o żadnych lotach komercyjnych – są tu wyszczególnione (ale nie zdefiniowane!) loty rekreacyjne, pokazowe oraz lepiej opisane loty specjalne.  Co z pozostałymi rodzajami lotów. Warto przeczytać wpis PAŻP na ten temat z 12 sierpnia 2016:

Oznacza to, że od 18 sierpnia br., loty bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeniach kontrolowanych CTR możliwe będą wyłącznie po:

• zapewnieniu dwustronnej łączności radiowej,
• złożeniu planu lotu
• w przypadku niektórych CTR dodatkowo posiadania transpondera.

Zatem wg nowego rozporządzenia unijnego SERA C wszystkie loty dronów nie kwalifikujące się do lotów rekreacyjnych, pokazowych i specjalnych muszą spełnić powyższe wymagania jak dla normalnych statków powietrznych.

Poza tym drony-zabawki przeznaczone do użycia dla dzieci do lat 14-tu (art. 2 p. 129a SERA) i posiadające oznaczenie CE (3) też są zwolnione z powyższych zasad lotów w CTR.

Nowy formularz o warunki lotów dronów w CTR

Powyższe zmiany prawne SERA C wymusiły na polskich organach sporządzenie nowego formularza zgłoszenia lotu bezzałogowca w strefie kontrolowanej lotnisk CTR. Formularz można pobrać na stronie PAŻP na pozycji pierwszej tutaj: http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS%2Fops_formularze lub bezpośrednio tutaj PDF.

Wygląda on tak:

Nowy formularz do PAŻP na loty dronów w CTR - 12.08.2016
Nowy formularz do PAŻP na loty dronów w CTR – 12.08.2016

Dla porównania „stary” formularz:

Formularz zgłoszenia lotu dronem w CTR
Formularz zgłoszenia lotu dronem w CTR

Główna zmiana pod kątem nowego prawa to przede wszystkim konieczność podania rodzaju lotu: rekreacyjnego, pokazowego lub specjalnego. W pozostałych polach PAŻP daje wybór między wyszczególnionymi opcjami (zamiast ręcznego wpisywania danych do każdego pola):

 • wybór CTR’a z listy
 • możliwość podania czasu urzędowego (nie tylko UTC, w którym pewnie część operatorów się gubi)
 • 7 pól do wpisania współrzędnych środka koła + promienia (wcześniej była opcja wpisania wieloboku o wierzchołkach, zapewne mało kto i tak tak robił)
 • 3 pola na wprowadzenie różnych BSP + opcje do wyboru dla każdej – czy posiada FAILSAFE
 • bardzo mało miejsca na wpisanie opisu przedsięwzięcia 😉
 • doszły pola do zaznaczenia ptaszkiem, które dotycza pozwoleń od ULC na loty w P i R oraz zwolnień z ULC na operacje specjalne
 • doszły oświadczenia o odpowiedzialności oraz zgody na przetwarzanie danych
 • nowością jest również pole do podawania numeru świadectwa kwalifikacji UAVO (można to było zrobić opcjonalnie jako załącznik, ale PAŻP i tak tego nie weryfikował)
 • kolejna nowość to OPCJONALNE pola do podania danych obserwatora (póki co nieobowiązkowe 😉

Na samym dole nowego formularza zawarto jeszcze informację iż nieuzupełnienie któregoś z pól formularza zaznaczonych na czerwono powoduje automatyczne odrzucenie formularza.

Ważne w kwestii nowych przepisów:

One thought on “Nowe rozporządzenie unijne SERA C weszło w życie

 1. Coś się ruszyło w temacie, ale patrząc na treść tego formularza niekoniecznie na lepsze. Na pewno będzie z biegiem czasu pod górkę.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *