Ogłoszenie nr 12 Prezesa ULC

Ogłoszenie nr 12 Prezesa ULC w sprawie programu szkoleń

Dnia 28 kwietnia 2017 Prezes ULC wydał oficjalne ogłoszenie nr 12 w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące. Ogłoszenie to określa zaktualizowane wymogi przeprowadzania szkoleń UAVO.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać w PDF z tej strony. Poniżej opisałem główne zmiany i najistotniejsze rzeczy szczególnie dla potencjalnych kandydatów, którzy muszą odbyć szkolenie i stoją przed wyborem szkolenia UAVO.

1. Szkolenie teoretyczne może być prowadzone przez podmiot następującymi metodami:

 • stacjonarną,
 • seminaryjną,
 • e-learningu,
 • samokształcenia (kierowanego)

2. Sumaryczny czas trwania szkolenia teoretycznego nie może być krótszy niż 14 godzin
zegarowych. Czas trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów określa podmiot szkolący.

3. Szkolenie praktyczne składa się z ćwiczeń naziemnych i ćwiczeń w locie. Ćwiczenia w locie powinny zostać poprzedzone ćwiczeniami na symulatorze. Czas ćwiczeń naziemnych i szkolenia na symulatorze określa podmiot szkolący.

4. Ćwiczenia w locie obejmują:

 • co najmniej 4 godziny lotu (nie wliczając symulatora) w przypadku szkolenia na BSP o masie startowej nieprzekraczającej 5 kg;
 • co najmniej 8 godzin lotu (nie wliczając symulatora) w przypadku szkolenia na BSP
  o masie startowej w przedziale od 5 kg do 25 kg;
 • co najmniej 35 godzin lotu (nie wliczając symulatora) w przypadku szkolenia na BSP
  o masie startowej w przedziale od 25 kg do 150 kg

5. Po odbyciu szkolenia, podmiot szkolący sprawdza wiedzę i umiejętności kursanta poddając go wewnętrznemu egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu, uwzględniając wszystkie przedmioty i ćwiczenia przerabiane podczas szkolenia. Część teoretyczną egzaminu uważa się za zaliczoną, jeżeli egzaminowany udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia egzaminu (poniżej 75% poprawnych odpowiedzi z każdego przedmiotu), prowadzący szkolenie określa przebieg doszkolenia kursanta, wskazując zakres wiedzy, która wymaga niezbędnego uzupełnienia przed ponownym przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego.

6. Przebieg szkolenia teoretycznego i praktycznego, w tym czasy lotów realizowanych podczas szkolenia oraz przebieg egzaminów wewnętrznych są dokumentowane przez podmiot szkolący prowadzący szkolenie.


Wszystkie szkoły UAVO mają obowiązek dostosować swój plan szkolenia do powyższego i wysłać oświadczenie do ULC z poświadczeniem wprowadzenia planu do użytku.

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *