Zmiany w opłatach lotniczych w roku 2019

W dniu 14 lutego 2019 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod poz. 177 obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych.

Obwieszczenie dostępne jest pod adresem: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/177. Przyszli i obecni operatorzy dronów powinni się zapoznać z nową tabelą opłat lotniczych (zawartą w obwieszczeniu, szczególnie Tabela nr 2), które będą obowiązywały w tym roku. Opłaty wzrosły o 1-2zł w stosunku do poprzedniego roku. Konkretne opłaty wynoszą teraz:

Wydanie ŚK UAVO i wpisanie nowego uprawnienia do ŚK:

 • Tab.1, Część II, Podczęść 2.2 / 6. Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla operatora BSP – 45zł
 • Tab.1, Część II, Podczęść 2.2 / 7. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji  – 45zł
 • Tab.1, Część II, Podczęść 2.2 / 8. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia,
  przywrócenie ważności uprawnienia – 45zł
 • Tab.1, Część II, Podczęść 2.2 / 10. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych – 45 zł

Egzaminy teoretyczne i praktyczne:

 • Tab. 2, Część I, Podczęść 1.1 / 5. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz  członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji – 56zł
 • Tab. 2, Część I, Podczęść 1.1 / 6. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji – 165zł
 • Tab. 2, Część I, Podczęść 1.2 / 3. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji dla operatora BSP – 110zł
 • Tab. 2, Część I, Podczęść 1.2 / 4. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji – 110zł
 • Tab. 2, Część I, Podczęść 1.2 / 6. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do świadectwa kwalifikacji, za każde przedłużane uprawnienie – 56zł

Dla większości przyszłych operatorów dronów z uprawnieniami UAVO VLOS < 5kg najistotniejsza będzie kwota 45zł za pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO (wcześniej wynosiła 44zł).

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *